1. třída

Do školy děti přicházejí  v době, kdy se uvolňují síly, které se doposud soustředily především na tělesný růst. Kolem 7. roku života dítěte se tyto síly uvolňují pro duševní činnost, která by měla být co nejvíc tvůrčí. Děti jsou plné radosti, s velikou fantazií  a chutí do práce. Úkolem třídního učitele je především ukazovat trpělivě a s nadšením dětem, že svět je krásný a stojí za to ho poznávat. V  pohádkových příbězích a vyprávění děti zažívají svět, ve kterém dobro a láska vítězí nad temnými silami v přírodě i v lidech. Učitel spolu s dětmi objevuje svět, kde se jako zázrakem písmenka zjeví z obrázku, čísla jsou světem plným dobrodružství a malování akvarelů zase pomáhá dětem objevovat kvality barev. Celé vyučování provázejí  básničky, říkanky a písničky, které děti učí rytmu, ve kterém se nese celý jejich školní den. Děti  každý den zpívají a hrají na pentatonickou flétnu, nacvičují krátká divadelní představení, kreslí obrázky z příběhů a pohádek, které během dopoledne slyšely. Pracují převážně s voskovými bločky a voskovkami. Hlavní vyučovací předměty (matematika, český jazyk a kreslení forem) probíhají v tzv. epochách, kdy po dobu 3 – 4 týdnů se děti učí v hlavním vyučovacím bloku tomuto jednomu předmětu. To jim umožňuje v klidu se soustředit na školní práci. Ostatní předměty se vyučují po epoše. Děti mají dvakrát týdně tělocvik, kde kromě pohybových her se seznamují s eurytmickými prvky, v hodinách pracovní výchovy pracují s papírem, přírodními materiály, jemnou motoriku zdokonalují při pletení a v hodinách výtvarné výchovy malují akvarely. Cizí jazyky (anglický a německý) se vyučují od 1. třídy v dvoutýdenních blocích.  Cílem výuky v 1. třídě je umožnit dětem prožitek světa písmen, čísel, barev a tvarů. Už to není hra pro hru, ale stále by to měla pro prvňáčky být pohoda a radost.

 

1. třída

V první třídě je 23 žáků, z toho 13 dívek a 10 chlapců.

Třídní učitelkou je Michala Blumová, asistentkou pedagoga Jana Sadílková a Marcela Harmáčková.

Kontakt:

michala.blumova( zavináč )skoladobromysl.cz