3. třída

Ve třetí třídě prochází děti náročným vývojovým obdobím. Kolem devátého roku života začínají vnímat svět odlišně. Navenek se tato změna projevuje například odmítáním, krizí autority, zkoušením hranic. Děti jsou v tomto období velmi citlivé. Náhle se bojí například tmy či být samy. Mohou se objevit i drobné zdravotní příhody, krátkodobé bolesti bříška či hlavy nebo zvýšená teplota bez zjevných příčin.

V každém ročníku je dáno konkrétní vyprávěcí téma, které k dětem promlouvá potřebným způsobem odpovídajícím jejich vývojové fázi. Po pohádkách a bajkách je to ve třetí třídě Starý zákon. Předkládáme obrazy cesty izraelského lidu, který neustále zkouší autoritu Boha, dopouští se chyb a znovu a znovu je navracen na správnou cestu, přičemž vždy musí nést následky svého jednání.

V matematice se věnujeme především prohlubování dovedností ve sčítání, odčítání, násobení a dělení. V českém jazyce je práce zaměřená hlavně na vyjmenovaná slova. Důležitým tématem jsou činnosti vedoucí k pochopení životních potřeb – děti mají políčko, které si samy připravily, zasely obilí, v létě ho budeme sklízet a na začátku 4. třídy upečeme chléb. Poznáváme stavbu domu a různá řemesla.

S dětmi také pravidelně zpíváme a  hrajeme na flétnu. Učíme se spolu vycházet, komunikovat a pracovat tak, abychom se všichni cítili dobře.

Třída

Ve třídě je 19 dětí, 12 dívek a 7 chlapců. Třídní učitelkou je Petra Holečková.

Kontakt

petra.holeckova( zavináč )skoladobromysl.cz