4. třída

Výuka ve 4. třídě se obrací na rostoucí rozumové schopnosti dětí a reaguje na proměnu, která v dětech nastává kolem devátého roku. Děti v sobě uzavírají období nekritického přijímání okolního světa. K okolí si začínají vytvářet vlastní, osobitý vztah. Novým způsobem vnímají i samy sebe. Předěl ve vývoji dítěte mezi devátým a desátým rokem označuje waldorfská pedagogika symbolicky jako Rubikon (odkaz na zapovězené překročení hraniční řeky Césarem), spojený s výrokem “kostky jsou vrženy” neboli není cesty zpět.

Vývojovým potřebám dětí ve 4. třídě odpovídají obsah i formy vyučování. Jsou zaměřené na poznávání světa a jeho struktur, jakož i nové vnímání sebe sama. V mateřském jazyce pronikají děti do mluvnické a větné struktury jazyka, v matematice procvičují a na praktických příkladech uplatňují základní početní operace, počítají se zlomky a učí se základům geometrie. Mluvnice a propojení ústního a písemného projevu se dětem otevírá také v obou cizích jazycích vyučovaných od první třídy. Novými předměty jsou vlastivěda (nauka o zemi) a úvod do přírodovědy (nauka o člověku a zvířatech). Pravidelný prostor mají výtvarné předměty (výtvarná výchova a pracovní vyučování), k nimž se nově přidává kreslení forem, v němž děti procvičují vnímání a ztvárnění členění prostoru.

Nad rámec ročního plánu učiva se děti seznamují se severskou a slovanskou mytologií. Mytologická vyprávění z doby raného středověku umožňují dětem prožít příběhy ze světa bohů, nadpřirozených bytostí i lidí. Děti mohou posílit v jejich vlastním vývoji, v němž nacházejí vztah ke svým schopnostem, silám i slabinám.

Třída

Ve třídě je 14 dětí – osm děvčat a šest chlapců. Třídní učitelkou je Michaela Kracíková.

Kontakt

michaela.kracikova( zavináč )skoladobromysl.cz