5. třída

Pátá třída probíhá ve znamení klidu a vyrovnanosti. Tělesný a duševní růst se vyrovnává, děti se zklidňují, začínají svůj zájem rozšiřovat za hranice nejbližšího horizontu. To platí především ve vlastivědě, kde se po řekách vydáváme z rodného města skrz Evropu až do moří.

Celoročním tématem třídy v dějepise a vyprávěcí látce je starověk – Mezopotámie, Persie, Indie, Egypt a starověké Řecko. Především tématika starého Řecka provází třídu po většinu roku i v ostatních předmětech, jako je matematika a čeština, ale i hudební a výtvarná výchova. V matematice se objevuje odborná terminologie, která ještě není vyžadována, nicméně už je využívána. V aritmetice se probírají zlomky a desetinná čísla, plochy a obvody. V geometrii se pak začíná pracovat s pravítkem a kružítkem a dbá se na přesnost, i když je stále důležitý i estetický dojem. V přírodovědě se žáci od živočichů dostávají k rostlinám.

Třída

Ve třídě je 16 dětí – šest chlapců a deset děvčat. Třídní učitelkou je Ali Hrůzová, asistentkou pedagoga Jana Žižkovská

Kontakt

alena.hruzova( zavináč )skoladobromysl.cz