6. třída

Obsah vyučování a metody práce odpovídají potřebám žáků, kteří se už necítí být dětmi. Žáci 6. ročníku stojí na prahu puberty. V tomto roce je mimořádně důležitý řád, struktura a přehledné plánování. V mluveném projevu hrají důležitou úlohu nejen básně, ale i humor, žáci sami vytvářejí a hrají různé scénky.  Ve vyučování českého jazyka se setkají s odbornou terminologií v mluvnické látce i v literární výchově. V matematice se seznamují s algebrou a procenty, počítají obsah a obvod těles. Hodiny přírodopisu  přinášejí nauku o rostlinách a mineralogii. Novým a zajímavým předmětem se stává fyzika pro své pokusy a počátky astronomie. Celoročním tématem třídy v dějepise a vyprávěcí látce jsou dějiny Říma a středověká společnost. 

Třída

Ve třídě je 16 dětí – deset chlapců a šest děvčat. Třídní učitelkou je Johana Doubravová.

Kontakt

johana.doubravova( zavináč )skoladobromysl.cz