DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21. 11. 2017

Zveme vás na letošní první den otevřených dveří dne 21. 11. 2017. Tento den je přednostně určen pro rodiče budoucích žáků naší školy, rodiče stávajících žáků mohou vyučování navštívit kdykoli individuálně po domluvě s třídními učiteli.

Na den otevřených dveří se prosím zaregistrujte s předstihem v kanceláři mailem nebo telefonicky, v každé třídě je kapacita 10 rodičů, aby byla co nejméně narušena výuka. Návštěva ve výuce je možná pouze pro dospělé vez Vašich dětí.

Děkujeme za pochopení. Krásné podzimní dny!