Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídek

K veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy Waldorfské základní školy – druhé vyhlášení“ škola jako zadavatel zakázky zveřejnila dodatečné informace, vzešlé z dotazů uchazečů. Lhůta pro podání nabídek se tím nemění. Dodatečné informace č. 1 ke stažení

Příspěvek byl publikován | Autor: administrátor.