Návštěvní dny a dny otevřených dveří

Během dne otevřených dveří je možné si prohlédnout naší školu, popovídat si s učiteli a podívat se do výuky v jednotlivých třídách.

Jednotlivé třídy umožňují návštěvy zájemcům také během návštěvních dní.

V každé třídě je umožněna přítomnost během výuky jen omezenému množství hostů, proto je nutné si místo předem zarezervovat. Rezervaci lze provést e-mailem na adrese nebo telefonicky v kanceláři školy.

Sejdeme se společně v 8.15 v jídelně školy, v přízemí vpravo, kde Vás stručně seznámíme s průběhem dne, a poté Vás doprovodíme do jednotlivých tříd.

Čas: 8.15 – min. 10.20 – epochové vyučování

Důležité informace:

Tento den je určen výhradně rodičům, snažíme se žáčkům vyučování co nejméně narušit, proto bez Vašich dětí. Prosíme, abyste si vyčlenili čas na celé ranní epochové vyučování (8.30 – 10.20) a z vyučování neodcházeli. Po epochovém vyučování budete mít ještě možnost pohovořit s učitelem, případně navštívit další výuku. Prosíme, abyste si přinesli vlastní přezůvky.

Pokud byste se nemohl/a účastnit, prosíme o informaci, abychom místo mohli uvolnit dalším zájemcům.

Dny otevřených dveří

13. listopadu 2018
12. března 2019

Návštěvní dny

2. a 3. třída – 4. prosince 2018
4. a 6. třída – 16. ledna 2019
7. a 9. třída – 13. února 2019
5. a 8. třída – 3. dubna 2019