Dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídek

K veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy Waldorfské základní školy“ škola jako zadavatel zakázky zveřejnila dodatečné informace, vzešlé z dotazů uchazečů. Zároveň se jimi prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Autor: administrátor.

Výzva k podání nabídek

Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy Waldorfské základní školy“. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavební úpravy Waldorfské základní školy Dobromysl. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Autor: Tomáš Kuba.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21. 11. 2017

Zveme vás na letošní první den otevřených dveří dne 21. 11. 2017. Tento den je přednostně určen pro rodiče budoucích žáků naší školy, rodiče stávajících žáků mohou vyučování navštívit kdykoli individuálně po domluvě s třídními učiteli. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Autor: Zora Vonášková.

Pozvánka na zajímavé přednášky

Pěkný večer všem, ráda bych Vás pozvala na další zajímavé přednášky v Dobromysli o světelném kořenu a vlivu počítače na člověka, potažmo děti a jak se s tím vyrovnat. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Autor: Zora Vonášková.