Školní družina

Při základní škole fungují také ranní družina a tři oddělení odpolední družiny s aktuální kapacitou 90 žáků. Školní družina je otevřena každý školní den ráno od 7:00 do 8:15 a odpoledne od konce vyučování do 16:30. V pátek je družina v provozu do 16:00.

Družina 1.odd.Družina 1.odd.Družina 1.odd.Družina 2.odd.Družina 2.odd.

K náplni činnosti školní družiny:

  • nabízíme žákům pestrý program – práce s přírodními materiály, výtvarná činnost, zájmové čtení, poznávání okolí a přírody, hry venku i v družině, výlety
  • k dispozici je tělocvična, eurytmický sál a pozemek školy
  • žákům nabídneme aktivní účast na životě družiny – vedení kroniky, tvorba novin a další
  • v rámci družiny nabízíme zájmové kroužky (nabídka kroužků)

 

Detaily o fungování družiny právě aktualizujeme, děkujeme za trpělivost. V případě dotazů se obracejte na telefon kanceláře (374 14 14 14) nebo mobily družiny (viz kontakty).

 

Žádáme Vás o včasné vyzvedávání dětí ze školní družiny, tj. pondělí-čtvrtek do 16:30, pátek do 16:00. V případě opakovaného pozdního vyzvedávání může být žák následně vyloučen ze školní družiny. Tento postup je v souladu s Vnitřním řádem ŠD, který je k dispozici zde elektronicky nebo k nahlédnutí v papírové podobě visí v prostoru před družinou.

 

Omlouvání dětí z družiny

Po přihlášení žáka do družiny je jeho docházka povinná a neúčast je nutno písemně omluvit. Čas a způsob příchodu a odchodu ze ŠD probíhá dle rozpisu v přihlášce. V případě změny omlouvejte své děti pomocí žákovské knížky.

Emailový kontakt (nepoužívat k omlouvání dětí): druzina( zavináč )skoladobromysl.cz