Výměnný pobyt v Coburgu

Šesťáci a sedmáci si rozšířili obzory a přivezli si cenné zkušenosti ze zahraničí.

15 dětí ze 6. a 7. třídy Waldorfské základní školy Dobromysl využilo možnost vyrazit na výměnný pobyt do německého města Coburg na severu Bavorska a poznat školu waldorsfkého typu a život v německých rodinách.  Děti měly svého osobního německého průvodce a mohly si tak zlepšit svou němčinu, angličtinu nebo angloněmčinu : – ) kombinovanou s „body-sprache“.  Počasí nám přálo, nálada byla skvělá a tak jsme hned po pětihodinové jízdě vlakem, která utekla jako voda, zamířili do školy, kde nás čekalo velmi vřelé přivítání se skvělým občerstvením, které připravili rodiče.

Škola se nachází na kraji města, umístěna do původního šlechtického statku v podzámčí, zasazena do malebné krajiny. Při škole funguje ekologický statek na základě biodynamického zemědělství, kde pracují zejména rodiče, a výrobky je možné zakoupit v přidruženém obchůdku. Děti uvítaly možnost trávit čas o přestávkách ve volné přírodě, projet se na oslovi a užívali si zimních radovánek na nevelké ledové skluzavce, kde bok po boku sdílely nadšení české a německé děti bez ohledu na jazykovou bariéru. Program byl pestrý a nabitý do poslední minuty.

Děti a učitelé navštívili epochové vyučování v šesté a v sedmé třídě, hodinu zážitkového tělocviku a v rámci řezbářské dílny, vedené skvělým panem učitelem, si zhotovili dřevěné lžíce. V pátek odpoledne jsme zavítali do místního divadla a díky Lukasovi, žákovi 7. třídy, který v divadle vystupuje jako herec, jsme poznali veřejnosti běžně nepřístupné prostory, kde se zrovna připravovalo večerní představení. Poté jsme byli slavnostně přijati na coburgské radnici panem Thomasem Nowakem, kde žáci obou škol u příležitosti druhé žákovské výměny podepsali Listinu o vzájemné spolupráci mezi Rudolf-Steiner Schule Coburg a Waldorfskou základní školou Dobromysl v Plzni. Listina byla vyhotovena v německém a českém jazyce a obsahuje dohodu o vzájemné podpoře, výměnných pobytech a spolupráci na společných žákovských projektech. Českou verzi Listiny je možné shlédnout v prostorách školy Dobromysl.

V sobotu dopoledne proběhlo společné vystoupení českých a německých žáků na měsíční slavnosti s písní „Kolik je na světě“, která sklidila velký úspěch. V rámci návštěvy města jsme byli pozváni na tradiční coburgskou černou klobásu v ovčím střívku, pečenou na borovicových šiškách a po krátké procházce městským parkem čekala na děti napínavá kvízová hra v přírodovědném muzeu. Neděli jsme využili ke společnému setkání všech, kteří se na umožnění výměny podíleli. Před odjezdem jsme ještě stihli navštívit zámek Callenberg, a pak jsme se všichni odebrali na nádraží, kde jsme se společně s dětmi, učiteli a rodiči rozloučili. Velké díky patří rodičům za skvělé pohoštění, čas a péči věnovanou nejen žákům, stejně tak Katje Heussel za veškerou organizaci na německé straně. Moc se těšíme, až na oplátku přijedou za námi na konci března, kdy se zúčastní i jarní slavnosti.

 

Příspěvek byl publikován | Autor: administrátor.