WOW day Vietnam

Překlad děkovného dopisu z Vietnamu od maminky prvňáčků paní Petry Sebastian, které tímto děkujeme za pomoc.

Dopis a fotky najdete pod tímto odkazem: WOW Vietnam