Zápis do 1. třídy 2017/18

Ve školním roce 2017/18 plánujeme otevřít jednu první třídu s plánovanou kapacitou 24 žáků.

Vyhlášené termíny zápisů jsou úterý 11. dubna a středa 12. dubna 2017. Termíny zápisů do první třídy jsou předem pevně dány, každý předškolák má v době zápisu rezervovaný konkrétní čas. Doba na zápis jednoho dítěte je přibližně 45 minut.

K zápisu je nutné se zaregistrovat online na konkrétní datum a čas, tento termín je pro rodiče závazný. Registrace budou probíhat na webových stránkách školy od 24. března 2017.

Ve středu 8. února 2017 a ve čtvrtek 23. března 2017 od 17:00 proběhnou úvodní informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků. Je vhodné se jedné ze schůzek účastnit. Rodiče se dozvědí bližší informace o zápisech a o škole (družina, stravování dětí, školné apod.).

Před zápisem doporučujeme rodičům návštěvu ve výuce – návštěvní dny proběhnou v těchto termínech:

 • 7. 3. 2017 v první a šesté třídě
 • 28. 3. 2017 v druhé a sedmé třídě
 • 4. 4. 2017 ve třetí a páté třídě

Na všechny tyto termíny je nutné se zaregistrovat na kancelar( zavináč )skoladobromysl.cz nebo na tel. kanceláře školy 374 14 14 14.

Jako každý rok jsme pro zaregistrované rodiče budoucích prvňáčků připravili minisemináře, ve kterých se budou moci seznámit se základními informacemi o vybraných tématech waldorfské pedagogiky.

Minisemináře proběhnou v těchto termínech:

 • 8. 2. – První a druhé sedmiletí, čas: 17:00
 • 22. 2. – Koloběh roku, slavnosti, čas: 17:00
 • 15. 3. – Hodnocení, třída, čas: 17:00
 • 28. 3. – Umělecký miniseminář (kreslení forem, malování voskovými bločky a akvarelem), čas: 16:30

Všechny minisemináře se budou konat v budově školy. Místnost bude upřesněna na místě.

Také doporučujeme prostudovat časté otázky a v případě, že tam nenajdete odpověď na některou z Vašich otázek, jsme Vám k dispozici my na emailu zapis( zavináč )skoladobromysl.cz.

Nutné dokumenty k zápisu budoucího prvňáčka do 1. třídy základní školy jsou:

 • Občanský průkaz zákonných zástupců
 • Rodný list dítěte

Velmi vhodné je také předložit případná doporučení z poradenského pracoviště, od lékaře apod., pokud existují.

Zápis je pro děti významná životní událost, kdy se rozhoduje o jejich budoucnosti na mnoho let dopředu. Snažíme se proto k zápisům přistupovat se vší vážností a umožnit dětem, aby si tento slavnostní okamžik dalšího kroku do dospělosti mohli náležitě prožít. Budeme rádi, když nám v tomto snažení rodiče pomohou – přijďte na objednaný termín včas, ponechte si na zápis dostatek času pro případ, že by došlo k časovému skluzu, a vysvětlete svým dětem, že jde o důležitou věc. Dítě také potěší, když jej k zápisu doprovodí oba rodiče.

Nezbytné podmínky k zápisu:

 • Písemně podaná žádost o přijetí dítěte ke školní docházce na WZŠ Dobromysl o.p.s. (rodiče vyplní u zápisu)
 • Souhlas obou rodičů (u zápisu možnost vyplnit čestného prohlášení, pokud se druhý rodič nemůže dostavit osobně)

Kritéria pro přijetí žáka (náhodně řazeno): školní připravenost dítěte, děti zaměstnanců, sourozenec ve škole, orientace rodičů ve waldorfské pedagogice, waldorfská školka, zápis v minulém školním roce – odklad školní docházky, aktivní členství ve spolku Waldorf Plzeň, účast na informační schůzce k zápisům, účast na dnech otevřených dveří, účast na návštěvních dnech, účast na miniseminářích.

Seznam přijatých žáků bude uveřejněn na webu a na dveřích školy od 5. května 2017 pod evidenčním číslem, které obdrží rodiče u zápisu.

V červnu čeká budoucí prvňáčky první společná akce – svatojánská slavnost.