2. třída

Ve školním roce 2018/2019 je ve  druhé třídě 23 žáků, z toho 13 dívek a 10 chlapců.

Třídní učitelkou je Michala Blumová, asistentkou pedagoga Marcela Harmáčková.