2. třída

Ve školním roce 2019/2020 je ve  druhé třídě 21 žáků, z toho  6 chlapců a 15 dívek.

Třídní učitelkou je Tereza Srpová.