3. třída

Ve školním roce 2020/2021 je ve třídě 23 dětí, z toho 13 dívek a 10 chlapců.

Třídní učitelkou je Tereza Srpová.