3. třída

Ve školním roce 2020/2021 se ve třídě nachází 22 dětí, z toho 15 dívek a 7 chlapců.

Třídní učitelkou je Mgr. Tereza Srpová.