4. třída

Ve školním roce 2018/2019 je ve čtvrté třídě je žáků, z toho 13 chlapců a 8 děvčat.

Třídní učitelkou je Lenka Šnejdarová.