4. třída

Ve školním roce 2020/2021 se ve čtvrté třídě nachází 12 žáků, z toho 7 chlapců a 5 děvčat.

Třídní učitelkou je Mgr. Michala Blumová, asistentkou Marcela Harmáčková.