4. třída

Ve školním roce 2019/2020 je ve čtvrté třídě je 20 žáků, z toho 9 chlapců a 11 děvčat.

Třídní učitelkou je Zdeňka Hajšmanová.