4. třída

Ve školním roce 2020/2021 je ve čtvrté třídě je 20 žáků, z toho 9 chlapců a 11 děvčat.

Třídní učitelkou je Michala Blumová.