5. třída

Ve školním roce 2020/2021 se v 5. třídě nachází 20 dětí, z toho 9 chlapců a 11 dívek.

Třídním učitelem je Mgr. Vít Oliberius, asistentkou Martina Dobrá.


Co čeká děti v páté třídě?

– poznávání České republiky aneb “Kde domov můj?”

– geometrie volné ruky

– počítání se zlomky, desetinnými čísly, procenty a zaokrouhlování

– nové epochy se zaměřením na botaniku a starověké kultury

Celý rok se budeme průběžně připravovat na starořecké olympijské hry, kterých se zúčastníme spolu s dalšími páťáky z ostatních waldorfských škol.