5. třída

Co čeká děti v páté třídě?

– poznávání České republiky aneb “Kde domov můj?”

– geometrie volné ruky

– počítání se zlomky, desetinnými čísly, procenty a zaokrouhlování

– nové epochy se zaměřením na botaniku a starověké kultury

Celý rok se budeme průběžně připravovat na starořecké olympijské hry, kterých se zúčastníme spolu s dalšími páťáky z ostatních waldorfských škol.


Ve školním roce 2020/2021 je v 5. třídě 21 dětí, 13 chlapců a 8 dívek.

Třídním učitelem je Vít Oliberius.