6. třída

Ve školním roce 2019/2020 je ve třídě 17 dětí, 11 dívek a 6 chlapců.

Třídní učitelkou je Veronika Janíková.