6. třída

Ve školním roce 2020/2021 je ve třídě 17 dětí, 11 dívek a 6 chlapců.

Třídní učitelkou je Kristýna Šircová.