6. třída

Ve školním roce 2020/2021 se ve třídě nachází 21 dětí, z toho 9 dívek a 12 chlapců.

Třídní učitelkou je Mgr. Kristýna Šircová, asistentem Mgr. Jan Holub