7. třída

Ve školním roce 2019/2020 je ve třídě 14 dětí – 7 chlapců a 7 děvčat.

Třídní učitelkou je Míša Kracíková.