7. třída

Ve školním roce 2020/2021 je ve třídě 14 dětí – 7 chlapců a 7 děvčat.

Třídní učitelkou je Veronika Janíková.