7. třída

Ve školním roce 2020/2021 se ve třídě nachází 15 dětí, z toho 3 chlapci a 12 děvčat.

Třídní učitelkou je Mgr. Veronika Janíková, asistentkou Bc. Karolína Tauberová.