8. třída

Ve školním roce 2020/2021 se ve třídě nachází 12 dětí, z toho 7 chlapců a 5 dívek.

Třídní učitelkou je Mgr. Michaela Kracíková.