8. třída

Ve školním roce 2019/2020 je ve třídě je 16 dětí – 5 chlapců a 11 děvčat.

Třídní učitelkou je Alena Hrůzová.