8. třída

Ve školním roce 2020/2021 je ve třídě je 16 dětí – 5 chlapců a 11 děvčat.

Třídní učitelkou je Michaela Kracíková.