8. třída

Ve školním roce 2018/2019 je ve třídě je 12 dětí – 8 chlapců a 4 děvčata.