9. třída

Ve školním roce 2020/2021 je ve třídě je 12 žáků – 8 chlapců a 4 dívky.

Třídní učitelkou je Alena Hrůzová.