9. třída

Ve školním roce 2020/2021 se ve třídě nachází 16 žáků, z toho 5 chlapců a 11 dívek.

Třídní učitelkou je Mgr. Ali Hrůzová, asistentkou Mgr. Andrea Hyrátová.