9. třída

Ve školním roce 2018/2019 je ve třídě je 9 dětí – 5 chlapců a 4 dívky.

Třídní učitelkou je  Pavla Dvořáková.