Minisemináře pro rodiče budoucích prvňáčků

PO 22. 10. 2018      Výuka cizích jazyků na waldorfské škole – Alice Hellmichová, Lenka Havelková

ÚT 6. 11. 2018        Eurytmie – Vladimír Havrda

ÚT 4. 12. 2018         Klíč k pohádkám – Vlaďka Zieglerová

ÚT 8. 1. 2019  Výuka a hodnocení na waldorfské škole – Tomáš Kuba

ST 6. 2. 2019           Vývoj dítěte od předškoláka po pubertu – Pavla Dvořáková, Petra Holečková

PÁ 22. 2.  2019       Umělecký seminář – Alena Hrůzová


Žáci waldorfské školy se učí hospodařit s dešťovou vodou, škola vybuduje podzemní nádrž

Výhradně vodu z okapů a ze studně budou využívat na závlahu relaxační zahrady žáci Waldorfské základní školy Dobromysl o. p. s. v Plzni. Přetvoří k tomu vnitroblok školy, která sídlí v městském objektu v Husově ulici. Na projekt získala škola, která má v současné době 162 žáků, příspěvek z nadačního fondu Zelený poklad, a to ve výši 187.691 Kč. Škola tak vybuduje podzemní nádrž na dešťovou vodu, vyčistí studnu a provede i další úpravy. 

„Waldorfská pedagogika pracuje převážně s přírodními materiály a zdroji, proto je nám přirozená snaha o využití maximálního potenciálu při zachování rovnováhy v přírodě,“ vysvětluje ředitelka školy Silvie Kubová.

Žáci budou pečovat o bylinkovou zahrádku, stromy a keře, plody sklidí, zkonzumují, případně je využijí k dalším tvořivým činnostem. Děti v družině se budou moci brouzdat v nově vybudovaném oblázkovém jezírku, pomocí srážkoměrů budou děti samy sledovat množství srážek a jejich přínos pro zahradu. V rámci výuky budou žáci propočítávat plochu střechy, potřebnou velikost nádrže na dešťovou vodu, přítok, odtok a průtok. Zahrada navíc slouží celé škole k pořádání školních slavností, relaxaci a v neposlední řadě k výuce v přírodním prostředí.

V rámci projektu „Dešťové kapičky dostaly nožičky“ financovaném z nadačního fondu Zelený poklad škola vybuduje podzemní nádrž pro dešťovou vodu a realizuje další stavební i zahradnické práce. Přínos projektu má dosah dále než jen pro samotnou školu, vodní prvek v zahradě a zeleň navíc svým odparem sníží sálavé teplo městské zástavby. 

Posláním nadačního fondu Zelený poklad je pomáhat spolkům, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na ekologickou výchovu dětí, mládeže i široké veřejnosti. Fond už od svého vzniku v roce 1996 podpořil více než 250 projektů, kterým rozdělil téměř  20 milionů korun. Zřizovatelem nadačního fondu je město Plzeň.

Dešťové kapičky dostaly nožičky

Foto původního stavu
Foto původního stavu dvorku

Naše škola se rozhodla zpracovat a podat žádost o poskytnutí finančního příspěvku Nadační fond Zelený poklad v rámci projektů Ani kapka nazmar. S názvem Dešťové kapičky dostaly nožičky budeme usilovat o získání finanční podpory na realizaci retenčních nádrží na dešťovou vodu a revitalizace části vnitrobloku školy.