Beseda o respektujícím přístupu na waldorfské škole

Rádi bychom Vás pozvali na besedu ohledně respektujícího přístupu na waldorfské škole a významu autority v úterý 26. 3. od 17 ve Waldorfské ZŠ Dobromysl.

Jelikož se setkáváme s různým pojetím a pochopením respektujícího přístupu, rádi bychom vyjasnili postoj našeho kolegia a odpověděli na dotazy týkající se tohoto tématu.

Věříme, že otevřené sdílení pomůže vzájemnému porozumění a společnému přístupu k dítěti.