Prázdniny začínají a s nimi i ekologické zalévání školní zahrady

Práce na zapuštění a připojení retenční nádrže jsou hotovy. Hlavním cílem projektu Dešťové kapičky dostaly nožičky bylo zachytávání dešťové vody ze střechy školní budovy v nově zabudované podzemní 5 m3 nádrži a používání této vody k zalévání školní zahrady. Tohoto cíle bylo plně dosaženo.

Pokračovat ve čtení “Prázdniny začínají a s nimi i ekologické zalévání školní zahrady”

Co se děje na školní zahradě

Výkopové práce ve vnitrobloku byly zahájeny. Musí se vyhloubit dostatečně velká jáma na 5 m3 velkou retenční nádrž na dešťovou vodu. Sem bude přiváděna voda ze 3 okapů školní střechy, další, 4. okap, bude sveden do nadzemní retenční nádrže. V době největších stavebních prací je bohužel dětem přístup na školní zahradu zakázán. Přesto věříme, že práce půjde rychle a naši žáci se na zahradu brzy vrátí.

Žáci waldorfské školy se učí hospodařit s dešťovou vodou, škola vybuduje podzemní nádrž

Výhradně vodu z okapů a ze studně budou využívat na závlahu relaxační zahrady žáci Waldorfské základní školy Dobromysl o. p. s. v Plzni. Přetvoří k tomu vnitroblok školy, která sídlí v městském objektu v Husově ulici. Na projekt získala škola, která má v současné době 162 žáků, příspěvek z nadačního fondu Zelený poklad, a to ve výši 187.691 Kč. Škola tak vybuduje podzemní nádrž na dešťovou vodu, vyčistí studnu a provede i další úpravy. 

„Waldorfská pedagogika pracuje převážně s přírodními materiály a zdroji, proto je nám přirozená snaha o využití maximálního potenciálu při zachování rovnováhy v přírodě,“ vysvětluje ředitelka školy Silvie Kubová.

Žáci budou pečovat o bylinkovou zahrádku, stromy a keře, plody sklidí, zkonzumují, případně je využijí k dalším tvořivým činnostem. Děti v družině se budou moci brouzdat v nově vybudovaném oblázkovém jezírku, pomocí srážkoměrů budou děti samy sledovat množství srážek a jejich přínos pro zahradu. V rámci výuky budou žáci propočítávat plochu střechy, potřebnou velikost nádrže na dešťovou vodu, přítok, odtok a průtok. Zahrada navíc slouží celé škole k pořádání školních slavností, relaxaci a v neposlední řadě k výuce v přírodním prostředí.

V rámci projektu „Dešťové kapičky dostaly nožičky“ financovaném z nadačního fondu Zelený poklad škola vybuduje podzemní nádrž pro dešťovou vodu a realizuje další stavební i zahradnické práce. Přínos projektu má dosah dále než jen pro samotnou školu, vodní prvek v zahradě a zeleň navíc svým odparem sníží sálavé teplo městské zástavby. 

Posláním nadačního fondu Zelený poklad je pomáhat spolkům, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na ekologickou výchovu dětí, mládeže i široké veřejnosti. Fond už od svého vzniku v roce 1996 podpořil více než 250 projektů, kterým rozdělil téměř  20 milionů korun. Zřizovatelem nadačního fondu je město Plzeň.