Výzva k podání nabídek – Stavební úpravy Waldorfské základní školy – druhé vyhlášení

Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy Waldorfské základní školy – druhé vyhlášení“. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavební úpravy Waldorfské základní školy Dobromysl s předpokládaným rozsahem dodávek a prací ve výši 4 612 000 Kč bez DPH, s termínem realizace do 10.08.2018. Veřejná zakázka je financována z operačního programu IROP. Pokračovat ve čtení “Výzva k podání nabídek – Stavební úpravy Waldorfské základní školy – druhé vyhlášení”

Dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídek

K veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy Waldorfské základní školy“ škola jako zadavatel zakázky zveřejnila dodatečné informace, vzešlé z dotazů uchazečů. Zároveň se jimi prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Pokračovat ve čtení “Dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídek”