Výstava domečků od našich žáků

Stavba domečků je součást učebního plánu třetí třídy. Děti se v epoše věnované stavbě domu dozvědí, jaké typy staveb se stavěly dříve, co vše je ke stavbě domu potřeba a spoustu jiných zajímavých informací. Nakonec si zkusí postavit dle vlastního výběru vlastní stavbu. Zapojují se rodiče, sourozenci, dědeček i babička:-).

Projekt 72 hodin – sázení ovocných stromů

Prvňáci a šesťáci naší školy se zúčastnili celostátního dobrovolnického projektu 72 hodin, při kterém společně sázeli ovocné stromy. Děti byly rozděleny do skupinek a společně kopaly jámy, zahazovaly stromy hlínou i zalévaly. Šesťáci pomáhali těm menším s používáním zahradnického nářadí a ukazovali jim i technický postup, jak se vlastně takový strom sází.

Ti starší se také přesvědčili, že se stačí otočit a „pohroma“ může být na světě. Třeba v situaci, kdy šli pro vodu na zalití stromečků k řece. Stačí si to představit. Dychtivý prvňáček, v touze všechno dělat sám, se nahne pro sebrání kyblíku s vodou. Najednou je kyblík těžší, než prvňák předpokládal, přenese váhu a … dokáže si to domyslet sami. Ani rychlý zásah šesťáka někdy nepomohl. Takže se pak i sdílelo oblečení, aby to všichni přežili bez újmy na zdraví.

Stromy byly zasazeny s péčí, Láskou i dobrým úmyslem a určitě tak budou mít v budoucnu na školním políčku velkou úrodu.

Den Dobromysli 2020

Hlavní myšlenkou dne Dobromysli byla především spolupráce, a to spolupráce našich žáků napříč jednotlivými ročníky. Jak se můžete přesvědčit na následujících fotografiích, našim žákům se celou ideu dne podařilo hravě naplnit, přičemž své úsilí sdíleli hned v několika oblastech činnosti jako např. pečení, výtvárná tvorba, malování kamenů, práce na zahradě či stavění lidských pyramid v rámci akrobacie.

Michaelská slavnost 1. a 6. třídy 2020

Michaelská slavnost konající se v Luftově zahradě byla velkolepou událostí nejen pro naše prvňáčky. Právě ti se chopili štítu i meče a za doprovodu anděla se vydali utkat se samotným drakem, v jehož doupěti měli navíc ukořistit jablíčko. Cesta do hlubin temného hvozdu přitom nebyla jednoduchá, pomáhali andělé, zlaté kameny rozmístěné na cestách, ale také další dobré bytosti v podobě našich žáků 6. třídy. Ti kdož došli až do konce, si mohli na památku vyrobit malý suvenýr a nechybělo ani krátké divadelní představení.

Jak se dařilo našim deváťákům při přijímačkách na střední školu

17. června 2020, den po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na střední školy, jsem vyzpovídala žáky deváté třídy. Zajímalo mne, jak si vybírali střední školu, jak se připravovali na přijímačky a jak to nakonec dopadlo. Text je přepis ústního vyprávění.

Pokračovat ve čtení “Jak se dařilo našim deváťákům při přijímačkách na střední školu”