Chcete nám pomoci?

Jsme škola, která vzniká a funguje díky obětavé práci mnoha dobrovolníků a přízni svých podporovatelů. Ačkoli jsme soukromá škola, nechceme na výuce vydělávat, naopak nám jde o to, aby škola byla dostupná co nejširší skupině dětí. Z toho důvodu jsme významnou měrou závislí na dobrovolné práci a výpomoci okolí.

Hlavním provozním příjmem školy bude provozní dotace, kterou získáme od krajského úřadu. Tato dotace je nároková, její výše se vypočítává podle normativu (na daný rok stanovuje MŠMT vždy v lednu) násobeného počtem žáků a postačí na základní provoz školy v případě alespoň 20 žáků na třídu. V prvním roce činnosti školy je navíc soukromým školám tato dotace snížena na 60%.

Co se investic na vybavení a rozvoj týká, jsme jako soukromá škola závislí výhradně na vlastním kapitálu, který zatím nemáme. Na rozdíl od městem či krajem zřizovaných škol nemáme nárok na příspěvek od zřizovatele, ze kterého školy dotují provoz a rozvoj. Nemáme za sebou zatím žádného bohatého sponzora, veškeré peníze na rozvoj si musíme vydělat, nebo získat z grantů a darů.

Máme proto tři možnosti, jak finančně zajistit provoz školy:

  1. velký počet dětí ve třídách – při více jak 30 dětech ve třídě by státní dotace (při současné výši normativu!!) dostačovala na plné zajištění chodu školy vč. rezervy na investice – přeplněné třídy ale rozhodně nechceme
  2. vyšší školné – v současné chvíli musíme školné zavést, nicméně dokud to půjde, chceme školné držet v rozumné výši tak, abychom se nestali “školou pro bohaté”
  3. granty, dary a dobrovolná pomoc – díky nim můžeme udržet školné na rozumné výši a zároveň nepřetěžovat třídy. Jako škola, založená na waldorfských principech, chceme fungovat do určité míry jako komunita, kde rodiče a příznivci pomáhají s chodem školy podle svých možností – finance, materiální dary, dobrovolná práce při údržbě a rozvoji školy, nebo třeba i jen dohodnutí dodávky služeb a zboží za lepší ceny. To nám umožní udržet školné na rozumné výši.

Zde naleznete rozvojové projekty školy pro nejbližší období.

Rozvojové projekty školy

Budeme rádi, pokud se tam čas od času podíváte a zkusíte se zamyslet, zda byste nám nemohli s danou věcí pomoci.

Vždy je pochopitelně možné pomoci finančním darem. Budeme rádi za jakýkoli příspěvek a slibujeme, že bude celý použit pro to, aby se dětem dostalo kvalitní výuky. Uvítáme pravidelné dárce – i padesát korun, posílaných každý měsíc, pomůže!

  • Pokud se jedná o menší částky, jejichž využití necháte na nás, můžete poslat částku na účet školy 2900447317/2010 u Fio banky, do zprávy pouze napište, že jde o dar. Tyto peníze použijeme na pokrytí aktuálních potřeb školy.
  • Rodiče našich dětí mohou s platbou za školu či družinu poslat vyšší částku – tyto peníze budou primárně určené na pomoc rodinám, které jsou ve finančně či sociálně tíživé situaci a mají problém s platbami (sociální fond), teprve nebude-li jich potřeba tam, použijí se na jiné věci.
  • V případě, že chcete škole darovat věc, větší částku peněz (řádově tisíce Kč a více) nebo chcete darované peníze vázat na konkrétní účel, nejprve nás prosím kontaktujte. Je možné, že Vám navrhneme jiný způsob poskytnutí daru, případně abyste dar věnovali jiné organizaci, kde poslouží lépe. Výjimečně se může stát, že Váš dar s díky odmítneme – viz poznámka dole.
  • Našim dárcům děkujeme na této stránce, přitom respektujeme případná přání zůstat v anonymitě.
  • Na vyžádání s dárci uzavřeme darovací smlouvu, díky které si můžete celkovou výši Vašich darů na konci roku odečíst z daně z příjmu.

Děkujeme jménem dětí, pro které je to vše určeno!

Poznámka: Udržení základních principů a životních hodnot je zásadní kvalitou, kterou chceme dětem předat. Proto pokud máme být dětem příkladem do života, nemůžeme přijmout nabídku pomoci, která bude v rozporu s našimi principy a hodnotami, nebo bude podmíněna způsobem, který k rozporu s našimi principy a hodnotami povede. Děkujeme, že to chápete a akceptujete!