Děkujeme

Zde postupně doplňujeme seznam dárců, poskytovatelů grantů, dobrovolníků … prostě všech, kterým chceme poděkovat za přízeň, podporu a pomoc.

logo_15zs_small3[1] 15. základní škole Plzeň a především paní ředitelce Mgr. Soně Pavelkové za dlouholetou přízeň, podporu, pomoc a trpělivost,
Statutárnímu městu Plzni a magistrátu města za bezplatnou výpůjčku budovy nové školy, souhlas se zřízením školy na území města a dlouhodobě za podporu existence waldorfských tříd při 15. ZŠ,
file_show[1] Krajského úřadu Plzeňského kraje za ochotu a pomoc při zpracování žádostí o zápis do rejstříku škol a s výkaznictvím školského zařízení,
SOUE Plzeň logobublina_logo Občanskému sdružení Bublina a SOU Elektrotechnickému Plzeň za vstřícnost při zajištění prostor pro školní družinu ve školním roce 2013/14 a pomoc s jejím vybavením a provozem,
webx.cz Hostingu WebX.cz za nezištné provozování našich webových aktivit.
logo-centrum-klicu Centru klíčů za ochotu, vstřícnost a pomoc při řešení zabezpečení školní budovy v roce 2013.