Co se děje na školní zahradě

Výkopové práce ve vnitrobloku byly zahájeny. Musí se vyhloubit dostatečně velká jáma na 5 m3 velkou retenční nádrž na dešťovou vodu. Sem bude přiváděna voda ze 3 okapů školní střechy, další, 4. okap, bude sveden do nadzemní retenční nádrže. V době největších stavebních prací je bohužel dětem přístup na školní zahradu zakázán. Přesto věříme, že práce půjde rychle a naši žáci se na zahradu brzy vrátí.