Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídek

K veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy Waldorfské základní školy“ škola jako zadavatel zakázky zveřejnila dodatečné informace, kterými se prodlužuje lhůta pro podání nabídek.

Nabídky mohou být nově doručovány poštou nebo osobně až do čtvrtka 7.12.2017 do 10:30 hodin.

Celý text dodatečných informací je ke stažení zde: