Dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídek

K veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy Waldorfské základní školy“ škola jako zadavatel zakázky zveřejnila dodatečné informace, vzešlé z dotazů uchazečů. Zároveň se jimi prodlužuje lhůta pro podání nabídek.

Nabídky mohou být nově doručovány poštou nebo osobně až do čtvrtka 14.12.2017 do 10:30 hodin.

Dodatečné informace č. 2 jsou ke stažení zde:

Přílohy k Dodatečným informacím č. 2: