Opatření po návratu z jarních prázdnin – koronavirus

Vážení rodiče,

Chceme vás informovat o postupu školy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 a onemocněním COVID-19. Tento článek budeme průběžně aktualizovat.

Pokud by škola zjistila, že žák nebo zaměstnanec během jarních prázdnin navštívil Itálii (bez ohledu na den návratu) a přijde v následujících dvou týdnech do školy, oddělíme jej od ostatních a spojíme se s krajskou hygienickou stanicí a v případě žáka i s rodiči.

Stejně budeme postupovat v případě, kdy se u žáka nebo zaměstnance projeví příznaky akutního onemocnění.

Škola zároveň povede žáky důsledněji k dodržování zásad osobní hygieny.

Připomínáme, že dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví jsou všichni, kteří se vrátí od 7. března z Itálie, povinni se dálkově (např. telefonicky) spojit se svým obvodním lékařem, který automaticky rozhodne o nařízení 14tidenní karantény.

Aktualizované informace sledujte na webu ministerstva zdravotnictví. Pro školu jsou závazná i doporučení ministerstva školství.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Ing. Silvie Kubová
ředitelka školy