Jídelna

Školní jídelna

V prostorách budovy školy provozujeme také školní jídelnu. Dodavatelem stravy je 10. školní jídelna sídlící na nám. Míru 4 v Plzni (www.jidelna-bory.cz).

V nabídce obědů je výběr ze dvou hlavních pokrmů, z nichž jedno bývá vegetariánské. Skladba obědu je polévka a hlavní chod, salát, krájená zelenina, ovoce nebo dezert a výběr z několika nápojů (pramenitá voda a čaj bývá doplňován jablečným moštem nebo mléčnými nápoji).

Přihlášení ke stravování: Přihlášení ke stravování se děje jednorázově pro celou dobu docházky dítěte do naší školy. K přihlášení je potřeba podat vyplněnou  přihlášku a provést první hotovostní platbu na pokladně v kanceláři 10. školní jídelny na nám. Míru 4.

Přihlašování prvňáčku a první hotovostní platba probíhá ve stanovených dnech většinou těsně před začátkem školního roku a první školní den. Přesné informace rozesíláme mailem ke konci prázdnin.

Následující platby lze provádět dvojím způsobem:

Formuláře pro platby z účtů – inkasa(1). Prostřednictvím inkasa – společně s přihláškou ke stravování je potřeba odevzdat potvrzený formulář o zřízení inkasa. Ke stažení je k dispozici formulář. Platby se inkasují kolem 20. dne měsíce na měsíc následující.

2. Hotovostní platba na pokladně 10. školní jídelny. Termín, kdy je možné platbu provést, je vyhlašován na každý měsíc zvlášť a je nutné jeho vyhlášení sledovat na webu 10. školní jídelny.

Ceny obědů od září 2019: Celková cena jednoho obědu činí  celkově 51 Kč / 53 Kč / 57 Kč  a je tvořena dvěma částkami:

1. náklady na suroviny – cena dle zařazení dítěte do věkové kategorie:

7-10 let 30 Kč
11-14 let 32 Kč
15 a více let 36 Kč

Tato částka je inkasována 10. školní jídelnou.

2.  režijní náklady na uvaření jídla a jeho dovoz 21 Kč

Tato částka je hrazena na základě faktury za každý měsíc zpětně na účet naší školy.