Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Konzultační týden - registrace

Na této stránce se můžete zaregistrovat na vybraný termín v konzultačním týdnu od 25. do 29. 4. 2022. Výjimečně jsou u některých vyučujících nabízeny termíny i v následujícím týdnu.

Začněte tím, že vyberete třídu. Následně zvolte typ konzultace – setkání s třídním učitelem (30 minut), případně s vybranými odbornými učiteli (15 minut). Všechny konzultace se konají formou osobní schůzky v budově školy.

Konzultace je určena pro rodiče. Žáci 8. a 9. ročníku se konzultace účastní společně s vámi, pro mladší děti si prosím zajistěte hlídání.

V případě, že budete chtít již zaregistrovaný termín změnit nebo zrušit, ozvěte se prosím kanceláři školy (377 477 389 nebo 773 526 874, ).

Termíny schůzek s třídními učiteli jsou navrhované tak, aby se dostalo na každého žáka. Pokud bude nedostatek termínů, nebo vám žádný z nabízených termínů nevyhovuje, spojte se se svým třídním učitelem a dohodněte se individuálně.

U odborných učitelů je nabídnuto jen omezené množství termínů, u některých předmětů jsme konzultační termíny zatím nevypsali vůbec nebo je jejich počet pouze symbolický. 

V případě, že by všechny termíny učitele byly plné, potřebovali byste konzultaci v jiném než nabízeném čase nebo jste vyučujícího v nabídce vůbec nenašli, ozvěte se prosím přímo danému učiteli nebo svému třídnímu učiteli a řešte situaci s nimi.

Pozor! Rezervaci schůzky je možno zadat nejpozději 24 hodin před jejím začátkem.

Pozor podruhé! Někteří učitelé si nastavili pro různé dny různě dlouhé rozestupy schůzek. Systém bohužel vyžaduje, abyste si nejdříve vybrali typ schůzky (např. „třídní učitel 30 min (+10min přestávka)“) a pak teprve učitele, kterému se pro vybraný typ schůzky nabídnou termíny jen určité dny. Pokud jsou termíny plné nebo jsou v časech, kdy nemůžete, zkuste se podívat, jestli stejný učitel nemá schůzky ještě pod jiným typem schůzky (např. „třídní učitel 30 min (+15min přestávka)“).

 

V případě technických problémů s registračním formulářem kontaktujte .