Návštěvní dny a dny otevřených dveří

Během dne otevřených dveří je možné si prohlédnout naši školu, popovídat si s učiteli a podívat se do výuky v jednotlivých třídách.

Jednotlivé třídy umožňují návštěvy zájemcům také během návštěvních dní.

V každé třídě je umožněna přítomnost během výuky jen omezenému množství hostů, proto je nutné si místo předem zarezervovat. Rezervaci lze provést e-mailem na adrese kancelar@skoladobromysl.cz nebo telefonicky v kanceláři školy.

Sejdeme se společně v 8:15 hod v jídelně školy, v přízemí vpravo, kde Vás stručně seznámíme s průběhem dne, a poté Vás doprovodíme do jednotlivých tříd.

Důležité informace:

Tento den je určen výhradně rodičům, snažíme se žáčkům vyučování co nejméně narušit, proto bez Vašich dětí. Prosíme, abyste si vyčlenili čas na celé ranní epochové vyučování (8:30 – 10:10 hod) a z vyučování neodcházeli. Po epochovém vyučování budete mít ještě možnost pohovořit s učitelem, případně navštívit další výuku. Prosíme, abyste si přinesli vlastní přezůvky.

Pokud byste se nemohl/a účastnit, prosíme o informaci, abychom místo mohli uvolnit dalším zájemcům.

Dny otevřených dveří

19. listopadu 2019
17. března 2020

Návštěvní dny

4. a 5. třída – 12. prosince 2019

2. a 3. třída – 20. ledna 2020

6. a 7. třída – 12. února 2020

8. a 9. třída – 25. února 2020

 

Minisemináře – vždy od 17:00

Média a děti    – středa 5. února 2020

Výuka cizích jazyků na waldorfské škole  – pondělí 24. února 2020

Umělecký miniseminář  – úterý 10. března  (nutná registrace)