Důležité informace + kontakty

Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s.

Sídlo školy a fakturační údaje:

Husova 1126/43
301 00 Plzeň

IČO: 01811193

RED-IZO: 691005648
Fio banka, č.ú. 2900447317/2010

ISDS: 7nhzfdk

ukaž na mapě

Kontakty:

Kancelář   374 14 14 14 nebo 773 526 874

Družina 1. třída   773 526 352
Družina 2. třída   725 906 047
Družina 3. třída  702 185 134
Družina 4. třída  773 528 093
Klub 5-9. třída    725 906 046

Vedoucí ŠD          773 526 392

Školník    720 733 664

Lidé a kontakty

Poradenství

 • Výchovná poradkyně: Mgr. Michala Blumová, Mgr. Lenka Havelková
 • Školní metodička prevence: Mgr. Pavla Dvořáková

Školská rada

 • Dalibor Boubín (za zákonné zástupce) – předseda
 • Petra Holečková (za pedagogické pracovníky)
 • Vladimíra Zieglerová (za zakladatele)

Pedagogické kolegium

 • Michala Blumová – tř. uč. 2. třídy, výchovná poradkyně
 • Pavla Dlubalová – němčina, korepetice eurytmie
 • Martina Dobrá – asistentka pedagoga
 • Pavla Dvořáková – školní metodička prevence, tř. uč. 9. třídy, hudební vých.
 • Zdeňka Hajšmanová – tř. uč. 3. třídy
 • Marcela Harmáčková – asistentka pedagoga
 • Marcela Pešková – asistentka pedagoga
 • Lenka Havelková – angličtina, němčina, výchovná poradkyně
 • Jana Havlíčková – němčina
 • Vladimír Havrda – eurytmie
 • Alice Hellmichová – angličtina
 • Lucie Strnadová – angličtina
 • Alena Hrůzová – tř. uč. 7. třídy
 • Andrea Hyrátová – tř. uč. 1. třídy
 • Veronika Janíková – tř. uč. 5. třídy
 • Štěpán Kos – korepetice eurytmie
 • Michaela Kracíková – tř. uč. 6. třídy
 • Tomáš Kuba – odborný učitel chemie, matematika, pracovní výchova
 • Silvie Kubová – ředitelka školy
 • Magdalena Kučerová – odborná učitelka fyzika, matematika, hudební
 • Alena Maturová – vedoucí školní družiny
 • Klára Myslíková – odborná učitelka pracovní výchova
 • Lenka Šnejdarová – tř. uč. 4. třídy
 • Jana Žižkovská – asistentka pedagoga
 • Jana Maříková – asistentka pedagoga
 • Patricie Krásná – asistentka pedagoga
 • kontakt na konkrétního učitele je ve tvaru

Provoz

 • Zdeněk Černý – školník, správa budovy
 • Marija Kaslová – účetní
 • Zora Vonášková, Jana Havlíčková, Tereza Srpová, Martina Vavřichová – kancelář školy
 • Lucie Talová, Lucie Haluzová, Jana Bauerová – jídelna a úklid

Orgány společnosti

Ředitelka

 • Ing. Silvie Kubová

Správní rada

 • Ing. Karolina Honlová – předsedkyně
 • Ing. Tomáš Kuba
 • Vladimír Hrůza

Dozorčí rada

 • Andrea Kudrnovská
 • Mgr. Soňa Pavelková
 • Ing. Petr Douša

Zakladatelé

 • WALDORF PLZEŇ z.s.
 • Ing. Karolina Honlová
 • Vladimír Hrůza
 • Mgr. Alena Hrůzová
 • Ing. Tomáš Kuba
 • Ing. Silvie Kubová
 • Alena Maturová
 • Mgr. Zuzana Peksová
 • Mgr. Vladimíra Zieglerová
 • Jana Žižkovská

Zakládací smlouva OPS – originální