Odkazy

Waldorfská škola Dobromysl – videoprohlídka

Videoprohlídka naší waldorfské školy Dobromysl, která vznikla v rámci netradičního dne otevřených dveří k 23.2.2021

Znalosti nepodceňujeme, ale nekončí to u nich. Studenti rozvíjejí úsudek, cítění i vůli

Rádi bychom dnes upozornili všechny zájemce o waldorfskou pedagogiku na povedený článek v podobě rozhovoru s ředitelem waldorfského lycea. Přesto, že článek pochází z prostředí střední školy, drtivá většina informací se týká waldorfského vzdělávání jako celku. Článek si můžete přečíst ZDE

Waldorfské vzdělávání – ručně kreslené video

Ručně kreslené video přibližující principy waldorfského školního vzdělávání a kromě jiného úvádějící také například slavné osobnosti, které jsou spojovány s waldorfským vzděláváním či nastinující filosofický přístup k technologiím a počítačům

Výchova k mediální svéprávnosti (článek)

Dnes bychom chtěli upozornit na článek Edwina Hübnera, který postuluje základní principy přístupu k médiím a technologiím prismatem waldorfské pedagogiky. Ústředním tématem článku je pak pojem “svéprávnosti” nebo-li adekvátního zacházení s médii nejen s ohledem na věk dítěte. Text německého pedagoga Edwina Hübnera společně přepracovalo několik autorů, z nich někteří jsou učitelé naší školy. Celý článek si můžete přečíst ZDE

Nejméně tři důvody, proč může být waldorfská škola tou nejlepší školou pro nadané dítě (článek)

Rádi bychom touto cestou upozornili všechny zájemce o waldorfskou pedagogiku na článek Pavla Kraemera, který aktuálně působí (nejen) jako třídní učitel na waldorfské škole v Jinonicích. Článek polemizuje s představou, zda jsou waldorfské školy skutečně jen “milé a hravé” a nebo dokáží zároveň poskytnout prostor a podmínky pro vývoj mimořádně nadaného dítěte. Článek si můžete přečíst ZDE

Učme se proměňovat svět – dokument o waldorfské pedagogice (české titulky)

Filmový dokument “Učme se proměňovat svět” – který vznikl k výročí 100 let waldorfské pedagogiky – zobrazuje lidi z celého světa, kteří se věnují pedagogickým otázkám z pozice principů waldorfské pedagogiky. Je prvním z připravované série dokumentů, jejichž cílem je ukázat konkrétní přístupy k rozličným úkolům dnešní výchovy i vyučování.