Učitel ve waldorfské škole

Rudolf Steiner formuloval ve svém díle Erziehung zur Antroposophie čtyři požadavky na učitele waldorfské školy:

  • musí být člověkem iniciativním, ve všem co dělá, ať jsou to věci velké či malé;
  • musí být jedním z těch, kteří se zajímají o existenci celého světa a lidstva… vstupovat do všeho, co se jakkoli týká každého jednotlivého dítěte v jeho péči – i lidstva jako celku;
  • musí být tím, kdo nikdy nečiní kompromisy ve svém srdci a mysli s tím, co považuje za nepravdivé;
  • nesmí se nikdy stát starým („vyčichlým“) a „kyselým“ – musí být „svěží“ a stále se snažit takovým zůstat.

Uděláme vše pro to, abychom se těmto požadavkům nezpronevěřili.