Získali jsme budovu!

Rada města Plzně na svém mimořádném zasedání koncem října souhlasila s výpůjčkou školní budovy Husovo nám. 9 / Husova 43 naší obecně prospěšné společnosti. V současné době probíhá jednání o detailech smlouvy, předpokládáme převzetí budovy v průběhu listopadu. V té chvíli zahájíme přípravu budovy na školní rok 2014/15, rádi využijeme každou pomocnou ruku, kterou nabídnete!