Pokyny k platbě školného

Během první poloviny září proběhnou třídní aktivy jednotlivých tříd, kde po vysvětlení podrobností budou k dispozici nové Dodatky ke smlouvám (školné).

Do řádného vyplnění a odevzdání Dodatků v září, prosím, pozastavte své trvalé příkazy, neposílejte tedy zatím žádné platby na budoucí školní rok za školné, kroužky, družiny v předstihu.

Prosím rodiče, kteří zatím neuhradili všechny povinné položky (školné, obědy, kroužky, družina) za končící školní rok 2019/2020, aby tak neprodleně učinili do 31. 8. 2020.

Kancelář v letošním roce mění úřední hodiny, informace naleznete zde.