Pozvánka na zápisy do 1. třídy (2014/2015)

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do 1. třídy Waldorfské základní školy Dobromysl v Plzni. Zápis proběhne ve dnech 15., 16., 22. a 23.1. vždy od 12:45 do 18:30 hod v prostorách 15. ZŠ. V případě zaplnění výše uvedených termínů bude další termín vypsán na začátek února. K zápisu je nutné se předem rezervovat. Délka zápisu je cca 45 minut.

Konkrétní termín a čas zápisu si prosím rezervujte na tel. čísle 773 900 973.

K zápisu s sebou přineste:

 • rodný list dítěte
 • zdravotní a očkovací průkaz dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • případně další zdravotní dokumentaci, vyjádření školského poradenského zařízení atd., pokud jsou k dispozici

V případě žádosti o odklad je potřeba doložit:

 • písemnou žádost rodičů
 • vyjádření školského poradenského zařízení
 • vyjádření odborného lékaře
 • žádost o odklad musí být podána řediteli školy nejpozději do 31. května; o odklad je možno požádat i přímo u zápisu, pokud jsou k dispozici všechny potřebné doklady

bližší informace naleznete na: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/4661.html

V případě předčasného nástupu školní docházky je potřeba doložit:

 • písemnou žádost rodičů
 • vyjádření školského poradenského zařízení
 • pro děti narozené od ledna do června 2009 navíc vyjádření odborného lékaře

Formuláře žádosti o přijetí dítěte do školy budou k dispozici u zápisu.

 

Těšíme se na shledanou
za kolektiv školy Silvie Kubová