Přehled učiva 1. třídy: 25.—31. 5. 2020

Epocha českého jazyka

I tento týden jsem na disk vložilo video a audio. Úkolem je:

  • namalovat formu
  • namalovat obrázek a velká a malá písmena
  • opět vytvářet a hledat písmena, vymýšlet slova
  • napsat 2 věty (Gita má glóbus. V chaloupce je harampádí.)
  • poslechnout si pohádku
  • Ú a Ů a slova do sešitu

Posílám úkoly navíc opět ve dvou verzích.

Básnička je tady:


U lesa chaloupka, krásné stavení,

človíčka žádného v něm není.

Gita dovnitř okénkem kouká,

nevidí nic, na stole mouka.

,,Asi mlýn” pomyslí si zvesela,

hned tam uklidila, travičku zasela.

V chaloupce i glóbus našla,

po celém světě se tak prošla.


Online setkání s těmi, kteří nechodí do školy dáme ve čtvrtek ve 13 hodin? A online tajné setkání rodičů kvůli čítance ve čtvrtek ve 21 hodin

Mějte se báječně! 

🙂Klára


Angličtina