Přehled učiva 4. třída: 17. — 20. 3. 2020

Člověk a zvířecí říše

Pokračujte stejným způsobem:

  1. přečtení článku (společné či samostatné), popř. dohledání dalších obrázků a informací o zvířeti z knih a internetu
  2. odpovědi na kvízové otázky – děti píši samostatně, celými větami, na samostatný papír, který zakládají, schovávají do desek
  3. do sešitu nakreslit obrázek podle sebe či poslaných obrázků a zápis dle zaslané předlohy (děti tvoří samostatně, rodiče kontrolují správnost zápisu, případně zasílají mně)

Zašlu ještě český jazyk a matematiku na procvičování.
Děkuji všem za zaslané práce a přeji klidné dny.
S pozdravem

Zdeňka Hajšmanová


Němčina

Prosím, aby děti udělaly písemné úkoly / pracovní listy, které postupně řaďte do desek, budou sloužit jako podklady pro hodnocení. Pokud tisknout nemůžete, mohou děti pracovní list namalovat podle předlohy a pak vyplnit, další možnost je vyzvednout materiály vytištěné ve škole. Písemné úkoly značím pro lepší orientaci podtrženým fontem, je jich zatím 6.