Přehled učiva 5. třída: 11. — 20. 3. 2020

Řecko a Egypt

Ráda bych Vám přiblížila, co mělo probíhat v epoše Dějepisu, kterou jsme započali ještě ve škole. Zahájili jsme povídáním o Egyptě a věnovali hodně času tvoření přesných kvádrů na stavbu pyramidy, kterou dokončíme po návratu dětí do školy. V příštím týdnu se budeme věnovat Řecku. Budu průběžně posílat materiály k pročtení a nafocené listy k zápisům do sešitu. To, co je psáno a malováno mou rukou, by děti měly mít opsané v sešitech. Doufám, že se mi podaří nahrát i nějaké CD k poslechu. 

Zápisy v sešitě:

Materiály k pročtení:

Odkaz na poslech Bájí a pověstí starého Egypta od Eduarda Petišky v podání Miroslava Táborského

Zkuste si hravé otázky z Národního muzea, možná v budoucnu nějakou výstavu zhlédneme. Poté si doma najděte atlas světa, prohlédněte si, kde leží Egypt. Jsou tam města, o kterých jste něco slyšely či četly? Zakreslete si je do mapy v sešitu. Zkuste najít i Řecko, abyste věděly, kde nám vznikly olympijské hry. Až budete chtít odpočívat, přečtěte si povídání. Mějte se moc hezky a nezapomeňte, v zdravém těle, zdravý duch)). 

Nejspíš jste už nakoukly do mapy a našly Řecko. Ale dříve než ho prozkoumáme, posílám ještě mapu Egypta, podívejte se na města, o kterých jste něco četly nebo Vám o nich vyprávěli rodiče (Gíza, Sakkára, Káhira, atd.) Zaneste si je do své nakreslené mapy, možná Vás v ilustrované mapě zaujalo něco, co byste měly rády ve své, dotvořte si ji podle vlastní fantazie.  Řecko naštěstí nezůstalo pozadu a má také svoji malovanou mapu. Jsou v ní drobné kresby, o kterých budeme mluvit. Nejdříve si nakreslete mapu bez obrázků, viz foto a postupně si ji budeme doplňovat. Věnujte jí dostatek času. Přeji, ať se Vám to pěkně podaří. 


Němčina

Najdi slova, která k sobě patří ( opaky) a nauč se, co znamenají – s pomocí rodičů,  slovníku nebo počítače.  Například: Faul – líný x fleissig (pilný)

Nauč se říkanku (Rozpočítávadlo). Výslovnost je pod textem. 


Angličtina

Podívejte se na krátké video:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lazy-bear.

A němu vypracujte cvičení níže. Na druhé stránce musíte popsat roční období např. Summer is hot and sunny. I can go swimming.

Když budete potřebovat pomoct, neváhejte a napište.
Pošlete mi fotku vypracování úkolu do neděle 20. 3. Julie