Přehled učiva 5. třídy: 23. — 27. 3. 2020

Poproste rodiče, aby vždy na konci týdne nafotili, co jste dokázali vypracovat a poslali mi to na můj email.

Řecko a Egypt

Doplňte názvy do mapy a zapište informace o Řecku do sešitu. Pro chvíle odpočinku můžete poslouchat báje a pověsti.

Povídání o Mykénách si zapište do sešitu a podle fotografií váz si navrhněte svoji vlastní a namalujte si ji. 

Staré řecké báje a pověsti

Stáhněte si prosím soubor ze: https://www.uschovna.cz

Poslechněte si nahrávku mé četby o Trojské válce, bude ve dvou souborech ke stažení. Možná se zasmějete nad mými přeřeknutími, ale to patří k životu. Část jsem nechala pro vaši vlastní četbu. Až si ji poslechnete a dočtete, nakreslete si do sešitu to, co Vás nejvíce zaujalo. Možná někdo z Vás bude mít chuť nám nahrát to, co četl samostatně. 

O trojské válce – poslech 1

O trojské válce – poslech 2


Matematika


Eurytmie


Angličtina

Napište 6 vět: What do you see outside. What is the weather? What are you doing today? Describe. Přídavná jména/přítomný čas/ průběhový čas a předložky.
Např. It is cold and sunny today. I am playing video games (průběhový čas).
There is a big tree next to my house. There are beautiful flowers under the tree. There are small blue birds in the tree. There is a small pond beside the tree.
Průběhový čas je sloveso ‘be’ plus sloveso (ing). Používáme to, když mluvíme o něčem, co se děje právě teď (akce): He is walking. I am playing. They are sleeping.
Video: průběhový čas a předložky.

Němčina

V příloze naleznete pracovní list a obrázek pro zopakování částí těla. Tento pracovní list i s namalovaným obrázkem mi prosím ofoťte a pošlete na email do neděle 29. 3. Lenka Havelková