Přehled učiva 5. třídy 1. – 5. června

ze 4. června

Milé děti, 
posílám poslední úkoly v tomto týdnu. V pověsti o Perseovi vyhledejte vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná, vypište si je. Poté doplňte do vybraných vět z textu i, í X y, ý a zkontrolujte si je dle knihy. Odvážlivci mohou na závěr poprosit rodiče, aby jim věty nadiktovali a oni je správně a samostatně zapsali.
Hodně sil a trpělivosti přeje Lenka Šnejdarová. 

ze 3. června

Milí domácí školáci, 
často se setkáváme se jmény lidí, zvířat, měst atd. Protože jsou to jména vlastní, píšeme v nich velká počáteční písmena. V přiloženém textu o Perseovi doplňte tato jména tak, aby byla správně. Kdo bude rychle hotový, prozkoumá, zda se odehrálo něco s jeho stromem a zapíše si to a vloží do desek o stromu. Ať se Vám daří. Těším se na viděnou s některými na třídním vandru a s ostatními při fotografování, Lenka Šnejdarová. 

z 1. června

Milé děti, 
zítra máte sváteční den, tak si ho moc užijte. Náhodně jsem vybrala 5 myšlenkových karet. Přečtěte si je, vyberte si dvě z nich, jimiž se chcete nechat inspirovat a napište, jak je využijete a při čem? Potom si nalistujte stranu 80 ve Starých řeckých bájích, přečtěte si ji a napište mi, která postava Vás zaujala. 
Krásný vstup do nového měsíce, Lenka Šnejdarová.