Přehled učiva 5. třídy 15. – 19. června

Milí páťáci, 
za posledních několik týdnů jste zvládli spoustu nových úkolů, jak školních, tak i životních. Naučili jste se zvládat různé situace, pomáhali rodičům. Ráda bych, abyste mi napsali, co se Vám podařilo? Co jste se naučili nového? Jaké situace byly příjemné nebo naopak nepříjemné? Co jste vytvořili? S kým jste se setkali? Jak se proměnil Váš domov? Co zábavného jste zažili? Těšili jste se na něco? Věřím, že všichni z Vás se stali silnějšími a odhodlanějšími zvládat překážky!  Posílám Vám poslední myšlenkové karty, najděte a vypište z nich předložky, a využijte je v odpovědích na otázky. 
Těším se na Vaše odpovědi, Lenka Šnejdarová.