Přehled učiva 5. třídy 8. – 12. června

z 12. června

Milé děti, 
určitě jste již přečetly báji o Daidalovi a Íkarovi? V přiloženém listu samostatně doplňte do jednotlivých vět psaní ě/je. Po doplnění si práci zkontrolujte podle textu v knize a odůvodněte, proč se slova takto píší.Krásný prosluněný víkend, Lenka Šnejdarová

z 10. června

Milí páťáci, 
určitě si vzpomenete na zájmena (zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují). Podívejte se na myšlenkové karty a najděte a vypište z nich právě zájmena. Ať se Vám daří! Lenka Šnejdarová. 

Krásný deštivý večer, 
doufám, že jste si všichni užili pěkný víkend, tak jako my na třídním vandru. Pro ostatní vytvoří Vašík Válek video, abyste mohli sdílet zážitky s námi. Pomalu se blížíme ke konci školního roku, tak nám zbývá už jen pár úkolů. Jeden list je na procvičování z matematiky. Druhý je pětiúhelník, který si vystřihněte, můžete si ho i podlepit pro lepší manipulaci. Ve středu na fotografování Vám dám hedvábné papíry, abyste si ho mohli dotvořit. Přečtěte si pověst o Daidalovi a Ikarovi a napište mi, co byste udělali, kdyby se někomu v něčem dařilo lépe než Vám? Už jste byli někdy v bludišti? Kde? Jaké to bylo? A zdálo se Vám někdy o tom, že umíte létat? Přeji Vám, ať se Vám daří nalézat odpovědi, 
Lenka Šnejdarová