7. třída – učivo 30.3. – 5.4. 2020

Práce z dějepisu, českého jazyka a matematiky vypracujte do neděle 5. dubna, abyste je mohli odevzdat do školy, případně poslat poštou v následujícím týdnu od 6. dubna.Dějepis


Český jazyk – pracujte do pracovních listů

Do českého jazyka můžete psát přímo z počítače, využijte soubor doc. Kdo by raději využil tištěnou formu, stahujte pdf.


Matematika – pracujte do pracovních listů

Verze pdf je vhodná pro tisk nebo čtení v počítači. V souboru doc můžete psát přímo do dokumentu, ale na některých počítačích se nezobrazují správně zlomky.


Anglický a německý jazyk – dokončujte staré pracovní listy


Hudební výchova

– odevzdávejte do 12. dubna na mail pavla.dvorakova@skoladobromysl.cz