Přijímací řízení na střední školy

Vážení rodiče žáků 9. třídy, výchovná poradkyně pro kariérní poradenství  (Alice Hellmichová) zpracovala manuál k přijímacímu řízení na střední školy, který si můžete prostudovat zde: Přijímací řízení